Viktiga länkar med information kring resebestämmelser

Bitte beachten:
Reisen Sie aus einer durch das Robert-Koch-Institut als Risikogebiet qualifizierten Region nach Deutschland ein (der Großteil Schwedens ist derzeit so qualifiziert), um sich hier aufzuhalten (keine reinen Durchreisen), so sind Sie verpflichtet Ihre Einreise digital über diesen Link anzumelden. Hier erhalten Sie auch weitere Hinweise.
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
Es besteht grundsätzlich eine mindestens fünftägige Quarantänepflicht.

Please note:
If you enter Germany from a region that has been qualified as a risk area by the Robert Koch Institute (most of Sweden is currently so qualified) in order to stay here (no mere transit), you are obliged to register your entry digitally via this link. Here you will also find further information.
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
There is basically a quarantine obligation of at least five days.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Svenska ambassaden i Berlin
Tyska ambassaden i Stockholm

Resor till/genom Tyskland

Svar på vanliga frågor på tyska Bundespolizeis hemsidan (på tyska)

Information (på engelska) av det tyska in-rikesdepartement (Bundesinnenministerium) (se t. ex „What are urgent reasons for crossing the border“)

Medborgarservice på telefon av Bundesinnen-ministerium
(mån – fre: kl. 8.00 – 17.00 Uhr):
+49 228 99681-0
+49 3018681-0

Inresa Sverige och allmänt

På svenska sidan www.krisinformation.se hittar du allmän information från svenska myndighe-ter kring ämnet. Där finns även en länklista till specifika myndigheter

I fall att du inte hittar det du söker på sidan kan du ringa nationella informationsnumret: (+46) 113 13

Här finns det en lista med fler telefonnummer som är bra att ha i detta samband.

Om du är svensk medborgare och befinner dig utomlands, eller har frågor kring utomlandsresor kan du ringa till det svenska utrikesdepartemen-tet: +46 840 59 200

Utrikesdepartementets hemsida

Resor till/genom Danmark

webbplatsen för det danska utrikesministeriet hittar du information om aktuella inträdeskrav och särskilda förordningar som för närvarande gäller i Danmark och antogs på grund av sprid-ningen av det nya Corona-viruset

Danmarks Ambassade i Sverige.

 

Länkar tågtrafik/flyg/färjor Tyskland/Sverige

Für Flugverbindungen Deutschland/Schweden

Für Zugreisen Deutschland/Schweden

Fährverbindungen Deutschland/Schweden