Svenska Honorärgeneralkonsulatet i Frankfurt am Main

Välkommen till vår hemsida!

The Öresund Bridge, Silvia Man/imagebank.sweden.se
The Öresund Bridge, Silvia Man/imagebank.sweden.se

Honorärgeneralkonsulatets område täcker Förbundsländerna Hessen, Rheinland-Pfalz och Saarland. På denna sida informerar vi om vilka ärenden vi kan hjälpa till med . Därutöver hittar Ni hänvisningar till evenemang med anknytning till Sverige, som äger rum i konsulatets område och andra länkar, vilka informerar om ofta förekommande frågor.

Just nu får vi många frågor om utlandsresor, i synnerhet Tyskland och vad som gäller i detta samband. Vi kan tyvärr inte ge några upplysningar som är bindande. Endast de ansvariga myndigheterna i Tyskland eller respektive land kan göra det. De svenska bestämmelserna kan också bli föremål för dagliga ändringar. Vi har vi sammanställd en översikt med viktig information från ansvariga myndigheter och länkar till deras hemsidor (utan garanti på fullständighet – ta hjälp av Google translate där det ej finns information på svenska/engelska):

Viktiga länkar med information kring resebestämmelser

Med anledning av den rådande situationen är det endast möjligt att besöka konsulatet enligt överenskommelse företrädesvis per mejl (telefon endast i brådskande fall eller  i  avsaknad av mejl). Vi kan nås på nedanstående tider

Konsulatets besökstider är tisdagar mellan klockan 14.30 och 17.00.

Konsulatet kan även nås telefonledes onsdagar mellan klockan 9.30 och 11.00.

Undantag gäller för helgdagar.

Vi ber vänligen att endast den som har ett ärende uppsöker konsulatet.

I brådskande fall kontakta gärna ambassaden telefonledes +49 030 505060 eller per mejl ambassaden.berlin@gov.se eller i konsulära ärenden (pass bl.a.) konsular.berlin@gov.se.