Svenska Honorärgeneralkonsulatet i Frankfurt am Main

Konsulatet är stängt tills vidare.

I brådskande fall kontakta gärna ambassaden telefonledes +49 (0)30 505060 eller per mejl ambassaden.berlin@gov.se eller i konsulära ärenden (pass bl.a.) konsular.berlin@gov.se.

I övrigt hänvisar vi till https://schwedisches-konsulat-frankfurt.de/links

 

Välkommen till vår hemsida!


Henrik Trygg/imagebank.sweden.se

Honorärgeneralkonsulatets område täcker Förbundsländerna Hessen, Rheinland-Pfalz och Saarland. På denna sida informerar vi om vilka ärenden vi kan hjälpa till med . Därutöver hittar Ni hänvisningar till evenemang med anknytning till Sverige, som äger rum i konsulatets område och andra länkar, vilka informerar om ofta förekommande frågor.