Svenska Honorärgeneralkonsulatet i Frankfurt am Main

Konsulatet är öppet på torsdagar (undantag helgdagar) mellan klockan 14.30 och 16.30.

I brådskande fall kontakta gärna ambassaden telefonledes +49 030 505060 eller per mejl ambassaden.berlin@gov.se eller i konsulära ärenden (pass bl.a.) konsular.berlin@gov.se.

Vi ber om Er förståelse för att vi för tillfälle kan endast erbjuda en begränsad service (avhämtning av id-handlingar och liknande).
I övrigt hänvisas till https://schwedisches-konsulat-frankfurt.de/links. Här finns svar på alla vanligt förekommande frågor.

Välkommen till vår hemsida!

Stockholm view, Ola Ericson/imagebank.sweden.se
Stockholm view, Ola Ericson/imagebank.sweden.se

Honorärgeneralkonsulatets område täcker Förbundsländerna Hessen, Rheinland-Pfalz och Saarland. På denna sida informerar vi om vilka ärenden vi kan hjälpa till med . Därutöver hittar Ni hänvisningar till evenemang med anknytning till Sverige, som äger rum i konsulatets område och andra länkar, vilka informerar om ofta förekommande frågor.