Svenska Honorärgeneralkonsulatet i Frankfurt am Main

Välkommen till vår hemsida!


 Hans Strand/winter/imagebank.sweden.se

Honorärgeneralkonsulatets område täcker Förbundsländerna Hessen, Rheinland-Pfalz och Saarland. På vår hemsida informerar vi om vilka ärenden vi kan hjälpa till med . Vi hänvisar också till evenemang med anknytning till Sverige i konsulatets område. Ni finner andra länkar, vilka informerar om ofta förekommande frågor.

CORONA/COVID 19 – INFORMATION
REGLER VID BESÖK

Med anledning av rådande infektionsrisk ber vi Er beakta följande regler.

Det är endast möjligt att besöka konsulatet efter överenskommen med av konsulatet bekräftad tid (undantag nödsituationer).

    • Använd munskydd (OP-Mask eller FFP2-Mask)! Inget tillträde till konsulatet utan lämplig ansiktsmask, gäller även för redan bokade tider. Konsulatet tillhandahåller inte ansiktsmasker.
    • Håll minst 1,5 meter avstånd till samtliga personer!
    • Kom punktligt så att inte trängsel uppstår.
    • Kom ensam, undantag kan endast göras i fall där medföljande är nödvändigt. Ovanstående regler gäller även för medföljande (undantag barn under sex år).

RESOR Sverige och Tyskland

Konsulatet lämnar inte bindande information beträffande resor.  När det gäller resor som rör Sverige hänvisar vi till Svenska Ambassadens hemsida www.schweden.org.  När det gäller resor som rör Tyskland hänvisar vi till Tyska Ambassadens hemsida Deutsche Botschaft Stockholm – Auswärtiges Amt (diplo.de)

För information beträffande resor via Frankfurts flygplats klickar ni här.