Service

Konsulär service till svenskar utomlands

UD och ambassaderna har ett uppdrag att ge konsulär service, det vill säga råd och stöd till svenskar utomlands i olika nödsituationer. Vår konsulära service utgår från det svenska regelverket och ska ges på ett konsekvent, likvärdigt och rättssäkert sätt oavsett vari världen du befinner dig. Förhållanden och regelverk i olika länder skiljer sig åt och kan ibland påverka förutsättningar för det konsulära uppdraget.

Med anledning av det rådande säkerhetsläget hänvisar vi till UD:s hemsida för viktig information om utlandsresor: www.regeringen.se/uds-reseinformation/, i synnerhet följande information: www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska -medborgare/reseinformation/inför-resan/förhöjd-hotbild-mot-svenskar/ 

Honorärgeneralkonsulatet i Frankfurt kan hjälpa till med

 • Pass
  Lämna ut färdiga pass, utfärda provisoriska pass
 • Körkort
  Lämna ut färdiga körkort
 • Levnadsintyg
  Bestyrka och vidimera levnadsintyg
 • Vidimeringar
  Bestyrka kopior avsedda för svenska institutioner
 • Namnanmälan
  Ta emot anmälan, styrka kopior och vidarebefordra till ambassaden
 • Stöd i vissa nödsituationer

Avgifter

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/tyskland/hj%C3%A4lp-till-svenskar-utomlands/avgifter/

Honorärgeneralkonsulatet i Frankfurt kan INTE hjälpa till med

  • Passansökningar
   kontakta ambassaden i Berlin (http://www.swedenabroad.com/berlin). Passavhämtning se ovan.
  • Rådgivning angående tyska bestämmelser rörande uppehålls- och arbetstillstånd. För information gällande regler och bestämmelser i Tyskland hänvisas till de lokala myndigheterna i Tyskland.
  • Allmänna frågor rörande bo och arbeta i Region Rhein Main (Myndigheter, frågor av allmän art) hänvisar vi till https://www.find-it-in-frm.de/en/ och där angivna kontakter
  • Ärende som rör tull, import, Export
   http://www.tullverket.se
  • Polisiära ärende, vapeninförsel
   https://polisen.se
  • Bank-, tolk- eller översättningsservice
  • Allmän turistinformation eller hjälp till boende och uppehälle utomlands. För Tyskland hänvisas till http://www.germany.travel/se och för Frankfurt am Main till https://www.frankfurt-tourismus.de/en
  • Vi kan inte påverka andra länders in-och utresebestämmelser om du nekas in- eller utresa.
  • Vi kan inte ingripa i andra länders rättsprocesser.
  • Om du grips av polis eller hamnar i fängelse utomlands kan vi inte ordna särbehandling av dig för att du är svensk. Det är alltid lagen i landet som gäller.
  • Behöver du en tolk eller en översättare, titta efter i Links